Управители


Ръководство


Име: Евгени Бенински
Длъжност: Управител
Мобилен: 0889 288 021
Е-mail: trade@semo.bg

Име: инж.Андон Димитров
Длъжност: Управител
Мобилен: 0889 901 743
Е-mail: engineering@semo.bg