Инженерен отдел


Ръководители


Име: инж.Нели Стайкова
Длъжност: Ръководител отдел
Мобилен: 0884 894 338
Е-mail: n.staykova@semo.bg

Служители


Име: инж.Алберто Боянов
Длъжност: Автоматизация и Обществени поръчки
Мобилен: 0884 606 530
Е-mail: engineering@semo.bg

Име: инж.Ивета Филипова
Длъжност: Остойностяване и Обществени поръчки
Мобилен: 0884 605 077
Е-mail: engineering@semo.bg

Име: инж.Живко Ангелов
Длъжност: Отговорник производство
Мобилен: 0888 403 324
Е-mail: engineering@semo.bg

Уважаеми клиенти в случай, че не знаете с кого от колегите да се консултирате можете да потърсите произволно избран колега или да се свържете с нашият офис:
тел.: +359 2 / 93 10 177
факс:+359 2 / 94 24 762
Е-mail: engineering@semo.bg