logo
logologo

Unitronics - серия Vision

Unitronics - серия Vision

Vision V1210


- 12.1'' Цветен сензорен дисплей, 64 000 цвята.
- До 1000 входове/изходи, Поддържа външни входове/изходи.
-Цифрови, Аналогови, Температурни и Теглови входове.
- До 24 самонастройващи се ПИД регулатора.
- Мобилни комуникации
- SMS известяване, GPRS комуникация.
- 2MB логика, до 500 картинки (32MB).
- Интернет сървър, изпращане на електронна поща и прикачане на файлове.
- Визуализация на графики и аларми, поддръжка на много езици.
- Много комуникационни възможности: Ethernet, Canbus, RS485, MODBUS RTU/IP, CANopen, J1939, SNMP.
- Карта памет и Регистрация на данни, Поддръжка на процедури и копиране.

Спецификации
Ръководство за инсталация


Vision V700


- Контролера Vision 700 разполага голям 7'' цветен дисплей с резолюция 800x480.
- Той може да се разширява чрез Snap-in модули и със разширителни модули EX-A2X и EX-RC1.
- Самонастройващи се ПИД регулатори.
- Контролера разполага с вграден порт за серийна комуникация RS-485 или RS-232.
- Комуникация по TPC/IP Ethernet, SMS известяване, изпращане на електронна поща (e-mail).
- Възможност за отдалечен достъп.
- Комуникационни протоколи : MODBUS, CANbus, CANopen, UniCAN, SAE J1939, DF1 Slave.
- Този контролер поддържа таблици и SD карта

Спецификации
Ръководство за инсталация


Vision V570


- 5.7'' Цветен сензорен дисплей, 64000 цвятa.
- До 1000 входове/изходи, Поддържа външни входове/изходи.
- Цифрови, Аналогови, Температурни и Теглови входове.
- До 24 самонастройващи се ПИД регулатора.
- Мобилни комуникации
- SMS известяване, GPRS комуникация.
- 2MB логика, до 500 картинки (12MB).
- Интернет сървър, изпращане на електронна поща и прикачане на файлове.
- Визуализация на графики и аларми, поддръжка на много езици.
- Много комуникационни възможности: Ethernet, Canbus, RS485, MODBUS RTU/IP, CANopen, J1939, SNMP.
- Карта памет и Регистрация на данни, Поддръжка на процедури и копиране.

Спецификации
Ръководство за инсталация


Vision V430


- Цветен сензорен дисплей 4.3''.
- До 512 входове/изходи, Поддържа външни входове/изходи.
- Цифрови, Аналогови, Температурни и Теглови входове.
- До 24 самонастройващи се ПИД регулатора.
- Мобилни комуникации
- SMS известяване, GPRS комуникация
- Възможни са до 1024 екрана, 12MB за картинки.
- Интернет сървър, изпращане на електронна поща.
- Много комуникационни възможности: Ethernet, RS485, MODBUS RTU/IP, CANopen, J1939, BACnet, DF1 slave.
- Карта памет и Регистрация на данни, Поддръжка на процедури и копиране.

Спецификации Ръководство за инсталация
V430-J-B1 V430-J-B1
V430-J-R34 V430-J-R34
V430-J-RA22 V430-J-RA22
V430-J-T2 V430-J-T2
V430-J-T38 V430-J-T38
V430-J-TA24 V430-J-TA24
V430-J-RH2 V430-J-RH2

Vision V350


- Цветен сензорен дисплей 3.5''.
- До 512 входове/изходи, Поддържа външни входове/изходи.
- Цифрови, Аналогови, Температурни и Теглови входове.
- До 24 самонастройващи се ПИД регулатора.
- Мобилни комуникации
- SMS известяване, GPRS комуникация
- Възможни са до 1024 екрана, 6MB за картинки.
- Интернет сървър, изпращане на електронна поща.
- Много комуникационни възможности: Ethernet, RS485, MODBUS RTU/IP, CANopen, J1939, BACnet, DF1 slave.
- Карта памет и Регистрация на данни, Поддръжка на процедури и копиране.

Спецификации Ръководство за инсталация
V350-J-TR20 V350-J-TR20
V350-J-TR6 V350-J-TR6
V350-J-R34 V350-J-R34
V350-J-TR34 V350-J-TR34
V350-J-RA22 V350-J-RA22
V350-J-TRA22 V350-J-TRA22
V350-J-T2 V350-J-T2
V350-J-T38 V350-J-T38
V350-J-B1 V350-J-B1

Vision V130


- Монохромен Дисплей 2,4 + потребителска клавиатура''.
- До 256 входове/изходи, Поддържа външни входове/изходи.
- Цифрови, Аналогови, Температурни и Теглови входове.
- До 24 самонастройващи се ПИД регулатора.
- Мобилни комуникации
- SMS известяване, GPRS комуникация
- Възможни са до 1024 екрана, до 400 картинки.
- Интернет сървър, изпращане на електронна поща.
- Много комуникационни възможности: Ethernet, RS485, MODBUS RTU/IP, CANopen, J1939, BACnet, DF1 slave.
- Карта памет и Регистрация на данни, Поддръжка на процедури и копиране.

Спецификации Ръководство за инсталация
V130-J-TR20 V130-J-TR20
V130-J-TR6 V130-J-TR6
V130-J-R34 V130-J-R34
V130-J-TR34 V130-J-TR34
V130-J-RA22 V130-J-RA22
V130-J-TRA22 V130-J-TRA22
V130-J-T2 V130-J-T2
V130-J-T38 V130-J-T38
V130-J-B1 V130-J-B1

Разширителни адаптери:


Разширителни модули за присъединяване (Snap-in I/O)

Контролерите от серията Vision 500 и по-голям, нямат вградени входове и изходи, но те могат да се разширяват със скачен или външен модул, както и комбинирано.
На всеки един контролер може да се закачи само един такъв модул. Този модул се закача, на гърба на контролера и по този начин спестява мясно.
Тези модули осигуряват голяма гъвкавост, защото всеки един контролер може да има различна конфигурация от входове и изходи.

Преглед на таблица с спецификакациите

Инструкции за инсталация

V200-18-E1B
V200-18-E2B
V200-18-E3XB
V200-18-E4XB
V200-18-E5B
V200-18-E6B
V200-18-E62B
V200-18-E46B

Разширителни модули (EX)

Това са разширителни модули, които позволяват да се разширяват контролерите, до голям брой входове и изходи, така че да могат да се реализират големи проекти.
Тук има следните опции:

 • EX-A2X до 8 устройства на модул, които се конфигурират директно, може да се включи само 1 модул.
 • EX-RC1 до 8 устройства на модул, които се четат по CANbus, могат да се включат няколко модула.
 • EX-RC15 до 8 устройства на модул, които се четат по CANbus, могат да се включат няколко модула, като има 9 вградени входа и 6 вградени изхода.

Техническа документация

EX-A2X
EX-RC1
EX-RC15

XL Входно/Изходни модули

Табличен вид

 • 16 Цифрови и 3 Аналогови входа. 16 Релейни изхода. O-D16A3-RO16
 • 16 Цифрови и 3 Аналогови входа. 16 Цифрови изхода - 15 pnp + 1 pnp/npn ( Бърз изход) IO-D16A3-TO16
 • 16 Цифрови и 3 Аналогови входа. 8 Релейни изхода. Няма нужда от разширителен модул! EX-D16A3-RO8
 • 16 Цифрови и 3 Аналогови входа. 16 Цифрови изхода - 15 pnp + 1 pnp/npn ( Бърз изход). Няма нужда от разширителен модул! EX-D16A3-TO16
 • 8 Цифрови входа и 8 Релейни изхода. Няма нужда от разширителен модул! EX90-DI8-RO8

Входно/Изходни модули

Табличен вид

 • 8 Цифрови входа и 8 Цифрови (pnp) изхода IO-DI8-TO8
 • 8 Цифрови входа и 4 Релейни изхода IO-DI8-RO4
 • 8 Цифрови входа и 8 Релейни изхода IO-DI8-RO8
 • 16 Цифрови входа IO-DI16
 • 8 Релейни изхода IO-RO8
 • 16 Релейни изхода IO-RO16
 • 16 Цифрови (pnp) изхода IO-TO16
 • 8 Цифрови входа, 110/220VAC IO-DI8ACH
 • 4 Аналогови входа и 2 Аналогови изхода IO-AI4-AO2
 • 6 Аналогови изхода IO-AO6X
 • 4 Входа, PT100/NI100/NI120 IO-PT400
 • 4 Входа, PT1000/NI1000 IO-PT4K
 • 8 Аналогови/Температурни (термодвойка) входа IO-ATC8
 • 8 Аналогови входа IO-AI8 IO-AI8
 • Измерва тегло от 1 теглова клетка (+/-20mV до +/- 80mV), 1 Цифров вход и 2 Цифрови (pnp) изхода IO-LC1
 • Измерва тегло от 3 теглови клетки (+/-20mV до +/- 80mV), 1 Цифров вход и 2 Цифрови (pnp) изхода IO-LC3

Допълнителни комуникационни модули:

 • Допълнителен порт за комуникация по RS485 V200-19-RS4
 • Допълнителен порт за комуникация Ethernet V200-19-ET2
 • Допълнителен порт за комуникация по RS232/RS485 (Изолиран) V200-19-RS4-X

 • Комуникационен модул, 1 порт RS232/RS485 V100-17-RS4
 • Комуникационен модул, 1 изолиран порт RS232/RS485 V100-17-RS4X
 • Комуникационен модул, 1 Ethernet порт V100-17-ET2
 • Комуникационен модул, 1 Ethernet порт (от -30° до 60° C) V100-S-ET2
 • Комуникационен модул, CANbus V100-17--CAN
 • Комуникационен модул, CANbus (от -30° до 60°C) V100-S--CAN
 • Комуникационен модул, PROFIBUS V100-17-PB1
 • Комплект от пластини за заменяне на символите от клавиатурата

Софтуер:

Контролерите на Unitronics се програмират, чрез свободно разпространяван софтуер. За серия Vision се използва софтуера VisiLogic.

Сертификат

Каталог
logo
Контакти

Copyright © 2023 Семо ООД. Всички права запазени.