logo
logologo

Satec C192PF

Satec C192PF

C192PF8


- Косинус Фи регулатор.
- Инструмент за управление, на до 8 стъпки с кондензаторни батерии.
- Възможност за визуализация на 65 електрически параметъра.
- До 8 релейни изхода
- LED индикация за релетата.
- Комуникация по RS-485, чрез Modbus или ASCII протокол.

Datasheet
Manual
Modbus

Каталог