logo
logologo

Satec PM

Satec PM

PM 130 Plus


Измерване на параметрите на електрическата енергия (Напрежение, Ток, Мощност, както и всички други параметри на електрическата енергия, които се използват и следят от индустрията).
Директно свързване до 690V L-L и разширение на токовите обхвати, чрез токови трансформатори с изход 5А, 1А, както и специални токови трансформатори с висока точност HACS.
Възможност за измерване на Средно и Високо напрежение, чрез изпозването на напреженови трансформатори
 • Вграден часовник
 • Възможност за следене на тарифи и конфигурация на различни тарифни диапазони, спрямо сезона. ( с допълнителен модул)
 • Уреда е предназначен за панелен монтаж. Възможнос за монтаж на DIN-шина с допълнитъелен аксесоар.
 • Уреда създава и пази таблици с данни, като могат да се настройват условия при, които да създава запис.
 • Широк диапазон на комуникационни възможностти: RS 485 (вградена), IR порт, и опционални: RS-232/422/485, Ethernet, PROFIBUS порт, GPRS модем.
 • Поддържа различни комуникационни протоколи: Modbus RTU (вграден) , Modbus ASCII, DNP 3.0, IEC 60870-5-101/-104, CANopen, PROFIBUS.
 • Възможност за добавяне на релейни изходи и управлението им, по зададени условия.

Datasheet
Manual
Modbus


PM 135


Измерване на параметрите на електрическата енергия (Напрежение, Ток, Мощност, както и всички други параметри на електрическата енергия, които се използват и следят от индустрията).
Директно свързване до 690V L-L и разширение на токовите обхвати, чрез токови трансформатори с изход 5А, 1А, както и специални токови трансформатори с висока точност HACS.
Възможност за измерване на Средно и Високо напрежение, чрез изпозването на напреженови трансформатори
 • Вграден часовник
 • Възможност за следене на тарифи и конфигурация на различни тарифни диапазони, спрямо сезона. ( с допълнителен модул)
 • Уреда е предназначен за панелен монтаж. Възможнос за монтаж на DIN-шина с допълнитъелен аксесоар.
 • Уреда създава и пази таблици с данни, като могат да се настройват условия при, които да създава запис.
 • Широк диапазон на комуникационни възможностти: RS 485 (вградена), IR порт, и опционални: RS-232/422/485, Ethernet, PROFIBUS порт, GPRS модем.
 • Поддържа различни комуникационни протоколи: Modbus RTU (вграден) , Modbus ASCII, DNP 3.0, IEC 60870-5-101/-104, CANopen, PROFIBUS.
 • Възможност за добавяне на релейни изходи и управлението им, по зададени условия.

Datasheet
Manual
Modbus


PM 175


Измерване на параметрите на електрическата енергия (Напрежение, Ток, Мощност, както и всички други параметри на електрическата енергия, които се използват и следят от индустрията).Следене на хармониците.
Директно свързване до 690V L-L и разширение на токовите обхвати, чрез токови трансформатори с изход 5А, 1А.
Възможност за измерване на Средно и Високо напрежение, чрез изпозването на напреженови трансформатори
 • Възможност за следене на пикове и падове, както и запис на преходни процеси.
 • Възможност за запис на данни с които да се правят анализи.
 • До 16 програмни задания, 2 изходни релета, 2 цифрови входа.
 • 2 Независими комуникационни порта: RS-232, RS-485, RS-422, Modem, Ethernet, Profibus DP.
 • Комуникационни протоколи: Modbus RTU/TPC, ASCII, DNP 3.0

Datasheet - Flyer
Manual
Datasheet
Modbus

Каталог