logo
logologo

Satec EM133

Satec EM133

EM 133


Измерване на параметрите на електрическата енергия (Напрежение, Ток, Мощност, както и всички други параметри на електрическата енергия, които се използват и следят от индустрията).
Директно свързване до 400V L-L и разширение на токовите обхвати, чрез токови трансформатори с изход 5А, 1А, както и специални токови трансформатори с висока точност HACS.
Възможност за измерване на Средно и Високо напрежение, чрез изпозването на напреженови трансформатори
  • Следене на тарифи, чрез вграден часовник
  • Възможност за конфигурация на различни тарифни диапазони, спрямо сезона.
  • Уреда е предназначен за монтаж върху DIN-Шина.
  • Уреда създава и пази таблици с данни, като могат да се настройват условия при, които да създава запис.
  • Широк диапазон на комуникационни възможностти: RS 485 (вградена), IR порт, и опционални: RS-232/422/485, Ethernet, PROFIBUS порт, GPRS модем.
  • Поддържа различни комуникационни протоколи: Modbus RTU (вграден) , Modbus ASCII, DNP 3.0, IEC 60870-5-101/-104.
  • Възможност за добавяне на релейни изходи и управление по зададени условия.

Datasheet
Manual
Modbus


Каталог