logo
logologo

Електромери EM, Noark

Електромери EM, Noark

EM


Енергийните измервателни уреди Ex9EM са основни електромери. Ние предлагаме 6 вида с различни параметри. Номиналният ток може да бъде фиксиран или регулируем от токов трансформатор. Има налична версия с LCD дисплей или с механичен регистър. Електрмерите Ex9EM за DIN шина са подходящи за сградни и промишлени приложения. Най-голямото преимущество е, че могат да бъдат монтирани на DIN шини вътре в разпределителните табла. Намират своето приложение навсякъде, където е необходимо да се отчита консумираната енергия.

Електромерът Ex9EM 1P 1M 80A MO MT има мултитарифен режим и RS485-Modbus комуникационен модул, който може да прочете и покаже следните променливи: kWh, активна енергия, реактивна енергия и активна мощност.

  • Електромери тествани съгласно стандарти EN 62052-11, EN 62053-21
  • Монтаж на DIN шина
  • Номинално работно напрежение Ue 230/400 V AC
  • Фиксиран номинален ток или регулируем от токов трансформатор
  • Мултитарифна или 1-тарифна версия
  • LCD дисплей или механичен регистър
  • 1 или 4 модулна версия

CE Сертификат

Каталог