Релета, Noark

Миниатюрно реле - Серия Ex9JM


Приложение: Комутация на електрически вериги с малки токове. Повтаряне на сигнал, галванично разделяне на сигнали и други.
Напрежение на бобината: в интервала от 12 V до 230V
Номинален ток: 3 A, 5 A или 10 А
Брой контакти: До 4 бр. CO контакта;

Инсталационно реле - Серия Ex9CH20


Приложение: Тези релета са предназначени основно за сградни приложения, където се изискват минимални размери и модулен дизайн. Те служат главно за превключване на товари на съпротивление близки до AC-1 до 20А, но също така и за приложения AC-3 за електродвигатели.
Напрежение на бобината: 24V, 230V, 240V;
Номинален ток: 20 A
Брой контакти: До 4 бр. контакти;

Импулсно реле - Серия Ex9JU


Приложение: Превключване на електрически вериги при подаване на импулсен сигнал
Напрежение на бобината: 24 VAC, 230 VAC, 24 VDC, 127 VDC
Номинален ток: 16 A или 32 А
Брой контакти: До 4 бр. NO контакта;

Времереле - Серия Ex9SS


Приложение: Времезакъснение при включване или изключване (стълбищен автомат)
Напрежение на бобината: 230 VAC, 24 VDC
Номинален ток: до 16 A
Брой контакти: 1 NO контакт или 1 CO контакт
Времезакъснение: до 10 минути

Аналогов таймер - Серия Ex9TA


Приложение: Превключва оперативни вериги по зададен час. С аналогова настройка.
Напрежение на бобината: от 230 VAC
Номинален ток: до 16 A
Брой контакти: 1 NO контакт или 1 CO контакт ;
Най-малко време на настройка: 30 мин.

Времереле - Серия Ex9TDS


Приложение: Превключва оперативни вериги по зададен час. С цифрова настройка.
Напрежение на бобината: 230 VAC
Номинален ток: до 16 A
Брой контакти: 1 CO контакт или 2 CO контакт;
Най-малко време на настройка: 1 мин.

Фотореле - Серия Ex9LAS/Ex9LDS


Приложение: Фоторелетата Ex9LAS / Ex9LDS се използват за включване и изключване на осветлението в зависимост от осветеността (Ex9LDS устройство също според времето), така че се включват само когато е необходимо и по този начин спестяват разходи за електроенергия.
Номинално напрежение: 230 VAC
Номинален ток: до 16 А
Брой контакти: 1 CO;
Настройка на осветеността: Да


Реле контролфаза - Серия Ex9JP


Приложение: Релетата за контрол на фазите Ex9JP се използват за защита на вериги, свързани към електрическата мрежа. Тези релета могат да осигурят защита срещу пренапрежение, понижено напрежение, небалансирани фази, последователност на фазата и отпадане на фаза като анализират напрежението на всяка фаза. Температурният контрол с PTC термистор в устройството се предлага като опция.
Измервани обхвати: 230 VAC, 400 VAC;
Номинален ток: 3 А
Брой контакти: 1 CO;
Времезакъснение: Настройваемо

Термично реле - Серия Ex9JR


Приложение: Защита на двигатели, изключване по термичен ток. Възможност за настройка на тока
Номинален ток: от 0,1 А до 500 А
Брой контакти: 1 NO и 1 NC контакти;