logo
logologo

Релета, Chint

Релета, Chint


Миниатюрно реле - Серия NXJ


Приложение: Комутация на електрически вериги с малки токове. Повтаряне на сигнал, галванично разделяне на сигнали и други
Напрежение на бобината: в интервала от 6 VDC до 220 VDC или от 6 VAC до 380 VAC
Номинален ток: 10 A
Брой контакти: До 3 бр. CO контакта;

Каталог
CE Сертификат

Миниатюрно реле - Серия JTX


Приложение: Комутация на електрически вериги с малки токове. Повтаряне на сигнал, галванично разделяне на сигнали и други.
Напрежение на бобината: в интервала от 6 VDC до 220 VDC или от 6 VAC до 380 VAC
Номинален ток: 10 A
Брой контакти: До 3 бр. CO контакта;

Реле контролфаза - Серия NJB1-X


Приложение: Реле за контрол на напрежението. Възможност за настройка на дисбаланс между фазите
Измервани обхвати: Трифазно 380, 400, 415, 480VAC или монофазно 220, 230, 240, 277VAC
Номинален ток: 3 А
Брой контакти: 1 CO;
Времезакъснение: от 0,1 до 30 секунди

Импулсно реле - Серия NJMC1


Приложение: Превключване на електрически вериги при подаване на импулсен сигнал
Напрежение на бобината: в интервала от 6 VDC до 220 VDC или от 12 VAC до 380 VAC
Номинален ток: 16 A или 32 А
Брой контакти: До 4 бр. NO контакта;

Каталог
CE Сертификат- 16 AC
CE Сертификат 16 DC
CE Сертификат 32 AC
CE Сертификат 32 DC

Времереле - Серия NKG3-M


Приложение: Управление на до 16 времеви интервала на включване и изключване
Напрежение на бобината: 220 VAC
Номинален ток: 3 A
Брой контакти: 1 CO контакт;

Каталог
CE Сертификат

Времереле - Серия NTE8


Приложение: Времезакъснение при включване или изключване (стълбищен автомат)
Напрежение на бобината: 230 VAC, 24 VAC, 24 VDC
Номинален ток: 5 A
Брой контакти: 1 NO контакт
Времезакъснение: до 480 секунди

CE Сертификат

Времереле - Серия JSZ3


Приложение: Времезакъснение за специални приложения с различни фукции, като звезда-триъгълни и други.
Напрежение на бобината: от 36 VAC до 380 VAC или 24 VDC
Номинален ток: 3 A
Брой контакти: до 2 CO ;

Каталог
CE Сертификат

Миниатюрно реле - Серия JZX


Приложение: Комутация на електрически вериги с малки токове. Повтаряне на сигнал, галванично разделяне на сигнали и други.
Напрежение на бобината: в интервала от 5 VDC до 220 VDC или от 6 VAC до 380 VAC
Номинален ток: 3 А за 4C и 5А за всички останали
Брой контакти: До 4 бр. CO контакта;

Каталог
CE Сертификат

Термично реле - Серия NXR


Приложение: Защита на двигатели, изключване по термичен ток. Възможност за настройка на тока
Номинален ток: от 0,1 А до 630 А
Брой контакти: 1 NO и 1 NC контакти;

Каталог
CE Сертификат

Термично реле - Серия NR2


Приложение: Защита на двигатели, изключване по термичен ток. Възможност за настройка на тока
Номинален ток: от 0,1 А до 630 А
Брой контакти: 1 NO и 1 NC контакти;

Каталог
CE Сертификат