Контактори, Noark

Каталог: Връзка

Серия CS


Приложение: Дистанционно включване и изключване на токови вериги.
Номинално напрежение: до 690 V AC 50/60Hz
Номинален ток: до 12А
Категория на използване: AC-3;
Приложими стандарти: IEC EN 60947-4-1
Сертификати: CE;

Серия C9 - C38


Приложение: Дистанционно включване и изключване на токови вериги.
Номинално напрежение: до 690 V AC 50/60Hz
Номинален ток: от9А до 38А
Категория на използване: AC-3;
Приложими стандарти: IEC EN 60947-4-1
Сертификати: CE;

Серия C40 - C100


Приложение: Дистанционно включване и изключване на токови вериги.
Номинално напрежение: до 690 V AC 50/60Hz
Номинален ток: от 40А до 100А
Категория на използване: AC-3;
Приложими стандарти: IEC EN 60947-4-1
Сертификати: CE;

Серия C115 - C500


Приложение: Дистанционно включване и изключване на токови вериги.
Номинално напрежение: до 690 V AC 50/60Hz
Номинален ток: от 115А до 500А
Категория на използване: AC-3;
Приложими стандарти: IEC EN 60947-4-1
Сертификати: CE;

Серия CC, за капацитивни товари


Приложение: Дистанционно включване и изключване на капацитивни товари.
Номинално напрежение: до 690 V AC 50/60Hz
Номинален ток: до 100А
Категория на използване: AC-6b;
Приложими стандарти: IEC EN 60947-4-1
Сертификати: CE;

Серия CH, модулен


Приложение: Дистанционно включване и изключване на токови вериги.
Номинално напрежение: до 400 V AC 50/60Hz
Номинален ток: до 63А
Приложими стандарти: IEC EN 61095
Сертификати: CE;