logo
logologo

Модулна апаратура, Noark

Модулна апаратура, Noark


Серия Ex9BN(H)


Приложение: Защита на кабели и съоръжения от претоварване или късо съединение, подходящ за трансформаторни постове, индустриални инсталации 0.4кV, главни разпределителни табла, етажни разпределителни табла и др. Продукта може да се използва с гребен P тип и U тип.
Номинално напрежение: 230V; 400V
Номинален ток: от 1А до 63А
Изключвателна способност: 6кА; 10кА;
Приложими стандарти: IEC EN 60898-1; IEC EN 60947-2;;
Изключвателни криви: B, C, D
Сертификати: CE, CCC, SNI, SII ;


CE Сертификат 6kA
CE Сертификат 10kA
Инструкции за инсталиране
Каталог 6kA
Каталог 10Ka

Серия Ex9B125


Приложение: Защита на кабели и съоръжения от претоварване или късо съединение, подходящ за трансформаторни постове, индустриални инсталации 0.4кV, главни разпределителни табла, етажни разпределителни табла и др.

Номинално напрежение: 230V; 400V
Номинален ток: от 16А до 100А
Изключвателна способност: до 25кА;
Приложими стандарти: IEC EN 60947-2;
Изключвателни криви: B, C, D;
Сертификати: CE;
CE Сертификат
Инструкции за инсталиране
Каталог

Серия Ex9PN


Приложение: Защита на кабели и съоръжения от претоварване или късо съединение. Умален размер в 1 модул са поместени 1P+N полюси, за да се постигне иконолия на място

Номинално напрежение: 230V; 400V
Номинален ток: до 40А
Изключвателна способност: до 6кА;
Приложими стандарти: IEC EN 60898-1;
Изключвателни криви: B, C;
Сертификати: CE;

CE Сертификат N
CE Сертификат S
Инструкции за инсталиране
Каталог

Серия Ex9BP-JX


Приложение: Защита на кабели и съоръжения от претоварване или късо съединение.Серия специално предназначена за приложения с DC ток (Например фотоволтаични централи).

Номинално напрежение: 250VDC.
Номинален ток: до 63А
Изключвателна способност: до 10кА;
Приложими стандарти: IEC EN 60947-2;
Изключвателни криви: C, K;
Сертификати: CE;

CE Сертификат
Инструкции за инсталиране
Каталог

ДТЗ с Автоматични прекъсвачи - Серия Ex9BL


Приложение: Намаляване на риска от поражение от електрически ток (протичане на ток през тялото на човек) и защита на кабели и съоръжения от претоварване или късо съединение.
Номинално напрежение: 230V;
Номинален ток: до 40А
Изключвателна способност: 6кА; 10кА;
Приложими стандарти: IEC EN 61009;;
Изключвателни криви: B, C;
Клас на изключване: AC тип, А тип;
Изключвателен ток на утечка: 30mA, 100mA, 300mA;
Сертификати: CE;

CE Сертификат 6kA
CE Сертификат 10kA
Инструкции за инсталиране
Каталог 6kA
Каталог 10Ka

ДТЗ с Автоматични прекъсвачи - Серия Ex9NLE


Приложение: Намаляване на риска от поражение от електрически ток (протичане на ток през тялото на човек) и защита на кабели и съоръжения от претоварване или късо съединение.
Номинално напрежение: 230V;
Номинален ток: до 40А
Изключвателна способност: 6кА;
Приложими стандарти: IEC EN 61009-1;
Изключвателни криви: B, C;
Клас на изключване: AC тип, А тип;
Изключвателен ток на утечка: 30mA;
Сертификати: CE;

CE Сертификат
Инструкции за инсталиране
Каталог

ДТЗ модул за Автоматични прекъсвачи - Серия Ex9LE


Приложение: Намаляване на риска от поражение от електрически ток (протичане на ток през тялото на човек). Устройството се използва в комбинация с автоматичен прекъсвач
Номинално напрежение: 220V; 230V; 380V; 400V
Номинален ток: до 63А
Изключвателна способност: 6кА; 10кА;
Приложими стандарти: IEC EN 6100-1;
Клас на изключване: AC тип, А тип;
Изключвателен ток на утечка: 30mA, 100mA, 300mA;;
Сертификати: CE;;

CE Сертификат
Инструкции за инсталиране
Каталог

ДТЗ - Серия Ex9L


Приложение: Намаляване на риска от поражение от електрически ток (протичане на ток през тялото на човек) .
Номинално напрежение: 220V; 230V; 380V; 400V
Номинален ток: до 63А
Устойчивост на к.с.: 6кА; 10kA;
Приложими стандарти: IEC EN 61008-1;
Клас на изключване: AC, A, S, S+A, G, G+A тип;
Изключвателен ток на утечка: 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA;
Сертификати: CE;

CE Сертификат 6kA
CE Сертификат 10kA
Инструкции за инсталиране
Каталог 6kA
Каталог 10Ka

ДТЗ - Серия Ex9LB63


Приложение: Дефектнотоковите защити Ex9LB63 тип B са подходящи както за битови, така и за индустриални приложения, където се използват честотни инвертори, фотоволтаични инсталации, зарядни устройства за електромобили, АВР и UPS системи и др. ДТЗ тип В осигурява чувствителност към остатъчен променлив (АС) ток, пулсиращ и постоянен (DC) ток, заедно с високи честоти до 1 kHz.
Номинално напрежение: 220V; 230V; 380V; 400V
Номинален ток: до 63А
Устойчивост на к.с.: 10кА;
Приложими стандарти: IEC EN 60898-1, IEC 62423;
Клас на изключване: B;
Изключвателен ток на утечка: 30mA, 100mA, 300mA;
Сертификати: CE;

CE Сертификат
Инструкции за инсталиране
Каталог

Товаров прекъсвач - Серия Ex9I125


Приложение: Включване и изклюване на токови вериги под товар Продукта може да се използва с гребен P тип.
Номинално напрежение: 220V; 230V; 380V; 400V
Номинален ток: до 125A
Приложими стандарти: IEC EN 60947-3;
Сертификати: CE;

CE Сертификат
Инструкции за инсталиране
Каталог

Товаров прекъсвач - Серия Ex9I40


Приложение: Включване и изклюване на токови вериги под товар Продукта може да се използва с гребен P тип.
Номинално напрежение: 220V; 230V; 380V; 400V
Номинален ток: до 40А;
Приложими стандарти: IEC EN 60947-3;
Сертификати: CE;

CE Сертификат
Инструкции за инсталиране
Каталог

Товаров прекъсвач - Серия Ex9BI


Приложение: Включване и изклюване на токови вериги под товар Продукта може да се използва с гребен P тип и гребен U тип.
Номинално напрежение: 220V; 230V; 380V; 400V
Номинален ток: до 40А
Приложими стандарти: IEC EN 60947-3;
Сертификати: CE;

CE Сертификат
Инструкции за инсталиране
Каталог

Катоден отводител - Серия Ex9UE1


Приложение: Серията Ex9UE1 35 представлява група катодни отводители от Клас I. Те са проектирани да осигуряват защита срещу преки удари на мълния с висок интензитет или за монтаж в инсталации с чести удари на мълния. В стандартната трифазна TN-C мрежа те осигурява защита, по-висока от изискванията за LPL I, посочени в EN 62305.
Максимално продължително работно напрежение: до 385V
Максимален разряден ток: до 100кА;
Категория на монтаж: I+II.
Полюси: 3+0, 3+1 и 4+0 връзка
Сертификати: CE;

CE Сертификат
Инструкции за инсталиране

Катоден отводител - Серия Ex9UE1+2


Приложение: Серията Ex9UE1+2 25 представлява група катодни отводители от Клас I+II. Те са проектирани да осигуряват защита срещу преки удари на мълния със среден интензитет. В стандартната трифазна TN-C мрежа те осигурява защита до изискванията за LPL I, II, посочени в EN 62305.
Максимално продължително работно напрежение: до 280V
Максимален разряден ток: до 100кА;
Категория на монтаж: I.
Полюси: 1+0, 2+0, 3+0, 4+0, 1+1, 3+1 и 0+1 (N-PE) връзка
Сертификати: CE;

CE Сертификат
Инструкции за инсталиране
Каталог

Катоден отводител - Серия Ex9UE2


Приложение: Серията Ex9UE2 представлява група катодни отводители от Клас II. Те са проектирани да осигуряват защита срещу преходни пренапрежения, причинени от бързи превключвания или непреки удари на мълнии (остатъчни ефекти).
Максимално продължително работно напрежение: до 440V
Максимален разряден ток: до 40кА;
Категория на монтаж: II.
Полюси: 1+0, 1+1, 2+0, 3+0, 3+1 и 4+0 връзка
Сертификати: CE;

CE Сертификат
Инструкции за инсталиране
Каталог