logo
logologo

Токови трансформатори

Токови трансформатори

Токовият трансформатор (ТТ) служи за измерване на променлив ток . Заедно с напреженовия трансформатор те спадат към класа на измервателните трансформатори. Чрез него измерваният ток от мрежата се преобразува в такъв с пропорционално по-малка стойност и по този начин се извършва определяне на тока във веригата със стандартни измервателни апарати. Токовият трансформатор също така галванично отделя измервателната апаратура. Токовите трансформатори намират приложение основно за измерване на тока в елекротоенергийните системи и в релейните им защити.

Произвежданите от Чинт и предлагани от Семо ООД измервателни трансформатори притежавам удостоверение за " ОДОБРЕН ТИП " от БИМ.


Серия LB9-220


Приложение: За измерване на ток в системи високо напрежение
Номинално напрежение: от 33kV до 220kV
Номинална честота: 50Hz/60Hz
Вид монтаж: На открито
Приложими стандарти: IEC 60044-1;

Серия LVQB-220 SF6


Приложение: За измерване на ток в системи високо напрежение
Номинално напрежение: до 275kV
Номинална честота: 50Hz/60Hz
Вид монтаж: На открито
Приложими стандарти: IEC 61869-1, IEC 61869-3, IEC 61869-4;