Силови Трансформатори

Като представител на Chint, фирма Семо изпълява доставки на апаратура за високо напрежение. Доставяната апаратура е с високо качество, което гарантира надеждна работа и дълъг експлоатационен период.

През 2013г. Семо и Chint доставят силов трансформатор с номинални напрежения 110/20/10kV и мощност 63MVA, за нуждите на ЧЕЗ Разпределение България АД. Доставеният трансформатор се одлича с високо качество, ниски загуби и изключително тиха работа. Като удостоверение за качеството на доставеният трансформатор, ЧЕЗ Разпределение България АД, издава референция на Chint.


Силови трансформатори 110kV


Приложение: За повишане или понижаване на напрежението в Електроцентрали, Подстанции, Заводи и др.
Номинално напрежение: 110kV
Номинална честота: 50Hz/60Hz
Номинална мощност: от 6300kVA до 120000kVA
Приложими стандарти: IEC 60076-1, IEC 60076-2, IEC 60076-3, IEC 60076-5, ANSI, IEEE, AS и др.

Силови трансформатори 220kV


Приложение: За повишане или понижаване на напрежението в Електроцентрали, Подстанции, Заводи и др.
Номинално напрежение: 220kV
Номинална честота: 50Hz/60Hz
Номинална мощност: от 31500kVA до 360000kVA
Приложими стандарти: IEC 60076-1, IEC 60076-2, IEC 60076-3, IEC 60076-5, ANSI, IEEE, AS и др.

Силови трансформатори до 750kV


Приложение: За повишане или понижаване на напрежението в Електроцентрали, Подстанции, Заводи и др.
Номинално напрежение: до 750kV
Номинална честота: 50Hz/60Hz
Номинална мощност: до 1200MVA (3 фази), до 400MVA (1 фаза)
Приложими стандарти: IEC 60076-1, IEC 60076-2, IEC 60076-3, IEC 60076-5, ANSI, IEEE, AS и др.