Токови трансформатори Ср.Н

Токовият трансформатор (ТТ) служи за измерване на променлив ток . Заедно с напреженовия трансформатор те спадат към класа на измервателните трансформатори. Чрез него измерваният ток от мрежата се преобразува в такъв с пропорционално по-малка стойност и по този начин се извършва определяне на тока във веригата със стандартни измервателни апарати. Токовият трансформатор също така галванично отделя измервателната апаратура. Токовите трансформатори намират приложение основно за измерване на тока в елекротоенергийните системи и в релейните им защити.

Произвежданите от Чинт и предлагани от Семо ООД измервателни трансформатори притежавам удостоверение за " ОДОБРЕН ТИП " от БИМ.


Серия LZZBW77-10


Приложение: Измерване на ток
Номинално напрежение: 10kV
Място на монтаж: На открито
Приложими стандарти: IEC 60044-1

Серия LZZBJ77-20


Приложение: Измерване на ток
Номинално напрежение: 20kV
Място на монтаж: На закрито
Приложими стандарти: IEC 60044-1

Серия LZZBJ9-10


Приложение: Измерване на ток
Номинално напрежение: 10kV
Място на монтаж: На закрито
Приложими стандарти: IEC 60044-1

Серия LZZBW-35


Приложение: Измерване на ток
Номинално напрежение: 35kV
Място на монтаж: На открито
Приложими стандарти: IEC 60044-1

Серия LZZBW-24


Приложение: Измерване на ток
Номинално напрежение: 24kV
Място на монтаж: На открито
Приложими стандарти: IEC 60044-1