logo
logologo

Напреженови трансформатори Ср.Н

Напреженови трансформатори Ср.Н

Напреженовият трансформатор (НТ) служи за измерване на променливо напрежение . Заедно с токовия трансформатор те спадат към класа на измервателните трансформатори. Чрез него измерваното напрежение от мрежата се преобразува в пропорционално напрежение с по-малка стойност и по този начин се извършва определяне на напрежението във веригата със стандартни измервателни апарати. Напреженовият трансформатор също така галванично отделя измервателната апаратура. Напреженовите трансформатори намират приложение основно за измерване на напрежението в елекротоенергийните системи и в релейните им защити.

Произвежданите от Chint и предлагани от Семо ООД измервателни трансформатори, притежават удостоверение за " ОДОБРЕН ТИП " от БИМ.


Серия JDZXW9-35


Приложение: Измерване на напрежение
Номинално напрежение: 35kV
Място на монтаж: На открито
Приложими стандарти: IEC 60044-2
Каталог

Серия NPT(X)-20, JDZ(X)-77-20


Приложение: Измерване на напрежение
Номинално напрежение: 20kV
Място на монтаж: На закрито
Приложими стандарти: IEC 60044-2
Каталог

Серия JDZ(X)77-15NH


Приложение: Измерване на напрежение
Номинално напрежение: 15kV
Място на монтаж: На закрито
Приложими стандарти: IEC 60044-2
Каталог

Серия JDZ9-10, JDX9-10


Приложение: Измерване на напрежение
Номинално напрежение: 10kV
Място на монтаж: На закрито
Приложими стандарти: IEC 60044-2
Каталог

Серия JDZXW-20


Приложение: Измерване на напрежение
Номинално напрежение: 20kV
Място на монтаж: На открито
Приложими стандарти: IEC 60044-2
Каталог

Серия JDZ9-35, JDZX9-35


Приложение: Измерване на напрежение
Номинално напрежение: 35kV
Място на монтаж: На закрито
Приложими стандарти: IEC 60044-2
Каталог
logo
Контакти

Copyright © 2023 Семо ООД. Всички права запазени.