SATEC

Каталог: Връзка

Сайт: Връзка

Израелската компания SATEC се е съсредоточила в производството на мултифункционални монофазни и трифазни,едноканални и многоканални електромери обхващащи пълния диапазон на измерване на електропреносната мрежа. Множеството комуникационни протоколи дават възможност уредите лесно да се интегрират в различни SCADA системи, Софтуери за Енергиен мониторинг и мениджмънт. Компанията SATEC е разработила лабораторен софтуер за комуникация между вашия компютър и пауърметрите който е напълно безплатен. Продуктовата гама може да ви предложи от уреди за контролно мерене и визуализация на параметрите на електропотреблението с цел анализ на качеството на енергия, до пълна автоматизация на подстанции.

Софтуер за комуникация PAS изтетгли от ТУК


alt text

EM 133


 • Измерване на параметрите на електрическата енергия (Напрежение, Ток, Мощност, както и всички други параметри на електрическата енергия, които се използват и следят от индустрията).
 • Директно свързване до 400V L-L и разширение на токовите обхвати, чрез токови трансформатори с изход 5А, 1А.
 • Уреда е предназначен за монтаж върху ДИН-Шина.
 • Уреда създава и пази таблици с данни, като могат да се настройват условия при, които да създава запис.
 • Широк диапазон на комуникационни възможностти: RS 485, IR порт, и опционални: RS-232/422/485, 10/100Base T порт, PROFIBUS порт, GPRS модем.
 • Поддържа различни комуникационни протоколи: Modbus RTU, Modbus ASCII, DNP 3.0, IEC 60870-5-101/-104.
Технически данни Ръководства
Datasheet Manual
Modbus


alt text

PM 130 PLUS


 • Измерване на параметрите на електрическата енергия (Напрежение, Ток, Мощност, както и всички други параметри на електрическата енергия, които се използват и следят от индустрията).
 • Директно свързване до 690V L-L и разширение на токовите обхвати, чрез токови трансформатори с изход 5А, 1А.
 • Уреда създава и пази таблици с данни, като могат да се настройват условия при, които да създава запис.
 • Възможни са 16 програмни задания и 4 брояча.
 • Поддържа различни комуникационни протоколи: Modbus RTU/TPC, ASCII, DNP 3.0, DNP3/TCP, Profibus DP, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104.
Технически данни Ръководства
Datasheet Manual
Modbus


alt text

PM 135


 • Измерване на параметрите на електрическата енергия (Напрежение, Ток, Мощност, както и всички други параметри на електрическата енергия, които се използват и следят от индустрията).
 • Директно свързване до 690V L-L и разширение на токовите обхвати, чрез токови трансформатори с изход 5А, 1А.
 • Уреда създава и пази таблици с данни, като могат да се настройват условия при, които да създава запис.
 • Възможни са 16 програмни задания и 4 брояча.
 • Поддържа различни комуникационни протоколи: Modbus RTU/TPC, ASCII, DNP 3.0, DNP3/TCP, Profibus DP, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104.
Технически данни Ръководства
Datasheet Manual
Modbus


alt text

BFM 136


 • Много канален електрически измервателен уред.
 • Този уред може да измерва ток и напрежение до 36 отделни канала, както следва:
  • 12 – канала – 3 фази
  • 18 – канала – 2 фази
  • 36 – канала – 1 фаза
 • Поддържат се и комбинации от горните.
 • Вградена комуникация по RS-485 и опция за: Ethernet, wireless, modem.
 • Условия за изпълнение на определени действия, запис на данни.
 • Набор от възможностти за разширяване на токовите обхвати.
Технически данни Ръководства
Datasheet Manual
Modbus


alt text

PM 175

 • Измерване на параметрите на електрическата енергия (Напрежение, Ток, Мощност, както и всички други параметри на електрическата енергия, които се използват и следят от индустрията. ) Следене на хармониците.
 • Възможност за запис на данни с които да се правят анализи.
 • До 16 програмни задания, 2 изходни релета, 2 цифрови входа.
 • 2 Независими комуникационни порта: RS-232, RS-485, RS-422, Modem, Ethernet, Profibus DP.
 • Комуникационни протоколи: Modbus RTU/TPC, ASCII, DNP 3.0
Технически данни Ръководства
Datasheet - Flyer Manual
Datasheet Modbus


alt text

C192PF8

 • Косинус Фи регулатор.
 • Инструмент за управление, на до 8 кондензаторни батерии.
 • Възможност за визуализация на 65 електрически параметъра.
 • До 8 релейни изхода
 • LED индикация за релетата.
 • Комуникация по RS-485, чрез Modbus или ASCII протокол.
Технически данни Ръководства
C192PF8 Manual
Modbus