logo
logologo

Търговски Отдел

Търговски Отдел

Търговски Отдел

тел +359 2 / 93 10 209
факс +359 2/ 94 24 762
e-mail:trade@semo.bg

Управител:
Евгени Бенински
+359 889 288 021

Търговски представители за България

Югоизток
инж.Калоян Грашев
+359 885 25 01 34

Североизток
Мартин Буровски
+359 887 19 90 47

Югозапад
Стоян Тонев
+359 885 241 277

Външно търговски директор
Александър Ставрев
+359 888 13 80 63