logo
logologo

Инженерен отдел

Инженерен отдел

Инженерен отдел

тел.: +359 2 / 93 10 177
факс:+359 2 / 94 24 762
e-mail:engineering@semo.bg

Управител:
инж. Андон Димитров
+359889 90 17 43

Технически директор:
инж. Мартин Данов
+359885 56 09 80

Отдел Автоматизация
инж. Георги Събев
+359885 25 01 32
инж. Алберто Боянов
+359884 60 65 30

Отдел изготвяне на Оферти
инж. Нели Стайкова
+359884 89 43 38
инж. Живко Ангелов
+359888 40 33 24
инж. Ивета Филипова
+359884 60 50 77

logo
Контакти

Copyright © 2023 Семо ООД. Всички права запазени.