Счетоводен отдел

Счетоводен отдел

факс: +3592 / 94 24 762
e-mail:acc@semo.bg

Финансов директор
Тодор Николов
+359889 288 092

Счетоводител
Маринела Колева
+359 884 894 882