Търговски Отдел

Търговски Отдел

тел +359 2 / 93 10 209
факс +359 2/ 94 24 762
e-mail:trade@semo.bg

Управител:
Евгени Бенински
+359 889 288 021

Търговски представители за България
инж.Калоян Грашев
+359 885 25 01 34

Мартин Буровски
+359 887 19 90 47

Георги Димитров
+359 888 23 50 23

Антон Михайлов
+359 884 602 236

Външно търговски директор:
Александър Ставрев
+359 888 13 80 63