BG EN

SATEC

Израелската компания SATEC се е съсредоточила в производството на мултифункционални монофазни и трифазни,едноканални и многоканални електромери обхващащи пълния диапазон на измерване на електропреносната мрежа. Множеството комуникационни протоколи дават възможност уредите лесно да се интегрират в различни SCADA системи,  Софтуери за Енергиен мониторинг и мениджмънт. Компанията SATEC е разработила лабораторен софтуер за комуникация между вашия компютър и пауърметрите който е напълно безплатен. Продуктовата гама може да ви предложи от уреди за контролно мерене и визуализация на параметрите на електропотреблението с цел анализ на качеството на енергия, до пълна автоматизация на подстанции.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

- EM 133
Измерване на параметрите на електрическата енергия (Напрежение, Ток, Мощност, както и всички други параметри на електрическата енергия, които се използват и следят от индустрията. ) 
Директно свързване до 400V L-L  и разширение на токовите обхвати, чрез токови трансформатори с изход 5А, 1А. 
Уреда е предназначен за монтаж върху ДИН-Шина.
Уреда създава и пази таблици с данни, като могат да се настройват условия при, които да създава запис.
Широк диапазон на комуникационни възможностти: RS 485, IR порт, и опционални: RS-232/422/485, 10/100Base T порт, PROFIBUS порт, GPRS модем.
Поддържа различни комуникационни протоколи: Modbus RTU, Modbus ASCII, DNP 3.0, IEC 60870-5-101/-104.
Технически данни Ръководства
 
Datasheet Manual
 
  Modbus
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- PM 130 PLUS
Измерване на параметрите на електрическата енергия (Напрежение, Ток, Мощност, както и всички други параметри на електрическата енергия, които се използват и следят от индустрията. ) 
Директно свързване до 690V L-L  и разширение на токовите обхвати, чрез токови трансформатори с изход 5А, 1А. 
Уреда създава и пази таблици с данни, като могат да се настройват условия при, които да създава запис.
Възможни са 16 програмни задания и 4 брояча.
Поддържа различни комуникационни протоколи: Modbus RTU/TPC, ASCII, DNP 3.0, DNP3/TCP, Profibus DP, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104.
Технически данни Ръководства
 
Datasheet Manual
 
  Modbus
 
   
   

 

 

 

- PM 135
Измерване на параметрите на електрическата енергия (Напрежение, Ток, Мощност, както и всички други параметри на електрическата енергия, които се използват и следят от индустрията. ) 
Директно свързване до 690V L-L  и разширение на токовите обхвати, чрез токови трансформатори с изход 5А, 1А. 
Уреда създава и пази таблици с данни, като могат да се настройват условия при, които да създава запис.
Възможни са 16 програмни задания и 4 брояча.
Поддържа различни комуникационни протоколи: Modbus RTU/TPC, ASCII, DNP 3.0, DNP3/TCP, Profibus DP, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104.
Технически данни Ръководства
 
Datasheet Manual
  Modbus
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- BFM 136
Много канален електрически измервателен уред. Този уред може да измерва ток и напрежение до 36 отделни канала, както следва:
12 – канала – 3 фази
18 – канала – 2 фази
36 – канала – 1 фаза
Поддържат се и комбинации от горните.
Вградена комуникация по RS-485 и опция за: Ethernet, wireless, modem.
Условия за изпълнение на определени действия, запис на данни.
Набор от възможностти за разширяване на токовите обхвати. 
Технически данни Ръководства
 
BFM136 Manual
  Modbus
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


- PM 175
Измерване на параметрите на електрическата енергия (Напрежение, Ток, Мощност, както и всички други параметри на електрическата енергия, които се използват и следят от индустрията. ) Следене на хармониците.
Възможност за запис на данни с които да се правят анализи.
До 16 програмни задания, 2 изходни релета, 2 цифрови входа.
2 Независими комуникационни порта: RS-232, RS-485, RS-422, Modem, Ethernet, Profibus DP.
Комуникационни протоколи: Modbus RTU/TPC, ASCII, DNP 3.0

Технически данни Ръководства
 
Datasheet - Flyer Manual
 
Datasheet Modbus
 
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- C192PF8
Косинус Фи регулатор.
Инструмент за управление, на до 8 кондензаторни батерии. 
Възможност за визуализация на 65 електрически параметъра.
До 8 релейни изхода
LED индикация за релетата.
Комуникация по RS-485, чрез Modbus или ASCII  протокол.

 

 

Технически данни Ръководства
 
C192PF8 Manual
 
  Modbus