BG EN

Търговски Отдел

тел   +359 2 / 93 10 209
факс +359 2/ 94 24 762
e-mail:trade@semo.bg
 
Управител:
Евгени Бенински 
+359 889 288 021
 
 
Търговски представители за България
 
инж.Калоян Грашев     
+359 885 25 01 34                     
 
Мартин Буровски
+359 887 19 90 47
 
Георги Димитров
+359 888 23 50 23
 
Антон Михайлов
+359 884 602 236
 
Външно търговски директор:
 
Александър Ставрев          
+359 888 13 80 63