BG EN

Търговски Отдел

тел   +359 2 / 93 10 209
тел   +359 2 / 94 24 754 
факс +359 2/ 94 24 762
e-mail:trade@semo.bg
 
Управител:
Евгени Бенински 
+359 889 288 021
 
Търговски директор:
 
Димитър Димитров              
+359 889 28 80 57  
 
Търговски представители за България
 
инж.Калоян Грашев     
+359 885 25 01 34 
                      
Теодор Петков
+359 884 60 22 38
   
Явор Христов 
+359 884 60 22 36 
 
Мартин Буровски
+359 887 19 90 47
 
Външно търговски директор:
 
Александър Ставрев          
+359 888 13 80 63 
Created by www.explision.com