BG EN

Инженерен отдел

тел.: +359 2 / 93 10 177
факс:+359 2 / 94 24 762
e-mail:engineering@semo.bg
 
Управител:
инж. Андон Димитров     
+359889 90 17 43
 
Технически директор:
инж.  Мартин Данов                   
+359885 56 09 80
 
 
 
Отдел Автоматизация 
 
инж. Георги Събев
+359885 25 01 32
инж. Алберто Боянов
+359884 60 65 30
 
Отдел изготвяне на Оферти 
инж.  Нели Стайкова                  
+359884 89 43 38
инж. Живко Ангелов                   
+359888  40 33 24
инж. Ивета Филипова
+359884 60 50 77