BG EN

Счетоводен отдел


факс: +3592 / 94 24 762

e-mail:office@semo.bg
 
Счетоводител
Маринела Колева   
+359 884 894 882
 
Финансов директор 
Тодор Николов      
+359889 288 092